X
Please select the airport where you would like to shop
go
Ελληνικά  
Επικοινωνία
x
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Are you over 18?
Do you travel outside the European Union?

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των τοπικών κοινωνιών είναι βασικός στόχος της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., θυγατρικής του Ομίλου Dufry (εφεξής η «Εταιρεία»). Γι’ αυτό η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.dutyfreeshops.gr (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος), τηρώντας τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύουν). Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου.

Από την είσοδο και πλοήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης - χρήστης έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους αποδέχεται.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο επισκέπτης - χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα πεδία των σχετικών φορμών που επισημαίνονται με αστερίσκο, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προωθεί τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, να παρέχει αιτηθείσες από τον χρήστη υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας παραγγελίας), να επικοινωνεί με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες και να στέλνει στους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς από μέρους της Εταιρείας προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της. Συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα με τα στοιχεία του ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ως άνω επεξεργασία τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Αποδέκτες των Δεδομένων και Σκοπός Διαβίβασης

Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους της, σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εντός ή εκτός της χώρας κατοικίας των χρηστών, για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες όρους. Η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα στα γραφεία τους ή στους διακομιστές τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα δεδομένα αυτά απόρρητα.

Κατά κύριο λόγο η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία ενδέχεται όμως να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε διακομιστές συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Όταν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα διεθνώς, η Εταιρεία φροντίζει ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συνάπτοντας για παράδειγμα συμφωνίες προστασίας δεδομένων που εξασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων τηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας αυτών. Με την υποβολή των προσωπικών του δεδομένων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ανωτέρω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία.

Η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, έχουν επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσουν προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες δημόσιες αρχές ή σε άλλα πρόσωπα προς συμμόρφωση με τυχόν δικαστική απόφαση ή νόμιμη διαταγή και στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

Συναίνεση Χρήστη – Δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης και Αντίρρησης

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να απαιτήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους, καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία τους επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας και συγκεκριμένα με την κα. Εύα Μπρούζου στη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας στον Δήμο Διονύσου Αττικής, Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14565, στο τηλέφωνο 2106269585 και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ebrouzou@DUTYFREESHOPS.GR. Με τους παρόντες όρους γνωστοποιούνται στους επισκέπτες-χρήστες τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως προβλέπονται στα άρθρα 11 – 13 του Ν. 2472/1997.

Με τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ο χρήστης συναινεί στην αποστολή ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω e-mail από την Εταιρεία σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται και τυχόν προσφορές. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του στην Εταιρεία μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της αποστολής αυτών των ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί data networks που προστατεύονται από standard firewalls και password protection προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης μέσω διαδικτύου σε αυτήν. Επιθυμώντας τη θεμιτή χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία και διαδικασίες που τη διασφαλίζουν.

Cookies

Επισημαίνεται στους επισκέπτες – χρήστες ότι ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies. Με την είσοδο στον Διαδικτυακό Τόπο δημιουργούνται cookies στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη - χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο αποστέλλεται από μία διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη-χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα cookies δεν προσδιορίζουν από μόνα τους τον ίδιο τον επισκέπτη - χρήστη, αλλά μόνο την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο καταγράφουν τις περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου στις οποίες έγινε επίσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής, τον χρόνο της επίσκεψης και τη δραστηριότητα που ολοκληρώθηκε στον Διαδικτυακό Τόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες είναι οι δημοφιλέστερες περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου και για να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών - χρηστών. Για παράδειγμα, τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος εξασφαλίζουν ότι ορισμένα διαφημιστικά στοιχεία, π.χ. αναδυόμενα παράθυρα και επικαλύψεις, δεν εμφανίζονται πολύ συχνά κατά την ίδια επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο. Με τη χρήση των cookies η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει καμία προσωπική πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση κάποιου ατόμου. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του επισκέπτη-χρήση.

Τα cookies ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί «μόνιμα» cookies. Τα «μόνιμα» cookies έχουν σε γενικές γραμμές μακρόχρονη διάρκεια χρήσης, καθώς «συλλέγονται» και «ενημερώνονται» κάθε φορά που ένας επισκέπτης - χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα όπου χρησιμοποιείται το ίδιο ή παρόμοιο cookie.

Τρόπος χρήσης των cookies

Για την τοποθέτηση ενός cookie στον σκληρό δίσκο της ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη – χρήστη ζητείται η συγκατάθεσή του. Από τη στιγμή που ο επισκέπτης – χρήστης θα δώσει τη συγκατάθεσή του, το σχετικό αρχείο προστίθεται και το cookie συμβάλλει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί πότε ο επισκέπτης - χρήστης επισκέπτεται κάποιον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Τα cookies επιτρέπουν την εξατομικευμένη ανταπόκριση των διαδικτυακών εφαρμογών. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της ανάλογα με τις ανάγκες του επισκέπτη - χρήση, όσα τον ενδιαφέρουν και όσα δεν τον ενδιαφέρουν, προκειμένου να συλλέγει και να ανακαλεί πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies καταγραφής επισκεψιμότητας, προκειμένου να προσδιορίζεται ποιες εφαρμογές ή/και σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό βοηθά την Εταιρεία να αναλύει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και να βελτιώνει τον Διαδικτυακό Τόπο με στόχο την προσαρμογή του στις ανάγκες του επισκέπτη - χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και, κατόπιν, τα δεδομένα εξαλείφονται από το σύστημα.

Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τρίτα πρόσωπα τα οποία έχει προσλάβει με σκοπό την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με τις προτιμήσεις του επισκέπτη – χρήστη.

Σε γενικές γραμμές, τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να βελτιώνει τον Διαδικτυακό Τόπο δίνοντάς της τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιες σελίδες θεωρούν οι επισκέπτες – χρήστες χρήσιμες και ποιες όχι. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος δεν παρέχουν σε καμία περίπτωση πρόσβαση στην ηλεκτρονική συσκευή ή/και σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον επισκέπτη – χρήστη, εκτός από τα δεδομένα που αυτός αποφασίζει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (browsers) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ώστε να μην δέχεται την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητάει την έγκρισή του κάθε φορά που πρόκειται να εγκατασταθεί ένα νέο cookie στο σκληρό του δίσκο. Μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) μπορεί επίσης ο επισκέπτης – χρήστης να απενεργοποιεί ή να διαγράφει ήδη υπάρχοντα cookies. Αν εμποδιστεί η εγκατάσταση ή απενεργοποιηθούν τα cookies του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα είναι δυνατή η χρήση κάποιων υπηρεσιών του.

Τα Cookies που Χρησιμοποιούνται

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα cookies που συλλέγει ο Διαδικτυακός Τόπος μαζί με τις πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουν:

Cookies Ιστοτόπου 

COOKIEAIMΛΗΞΗΣDOMINIOΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ επηρεάζονται από
την απενεργοποίηση
frontend_____Sesiónathensdutyfree.comΑποθήκευση των προϊόντων στο καλάθι αγορών και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να κάνει μια             αγορά.
JSESSIONID_____Sesiónasp-es.secure-zone.net_____
JSESSIONID_____Sesiónstats-es.secure-zone.net_____

Cookies Τρίτων 

COOKIEAIMΛΗΞΗΣDOMINIOΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ επηρεάζονται από
την απενεργοποίηση
__utma (1)Συλλέγει το πόσες φορές ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα.ΕπίμονηGoogleΌχι
__utmb (1)καταγράφει την ώρα άφιξης στη σελίδα. Θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει πόσο καιρό ο χρήστης μένει για το                 σελίδα.ΕπίμονηGoogleΌχι
__utmc (1)Συλλέγει το καθεστώς της συνόδου.ΕπίμονηGoogleΌχι
__utmz (1)Συλλέγει την προέλευση του χρήστη.ΕπίμονηGoogleΌχι
__utmy(1)Συλλέγει προσαρμοσμένες μεταβλητές.ΕπίμονηGoogleΌχι
c_idCookies συμπληρώνουν την ανταλλαγή κοινωνικό περιεχόμενο.ΕπίμονηShareaholicθα πάψει να λειτουργεί η λειτουργικότητα της συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα δίκτυα ανταλλαγών                 κοινωνική.
(1) επιτρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα από το εργαλείο Google Analytics, η οποία είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google να λάβει πληροφορίες από την πρόσβαση των χρηστών σε ιστοσελίδες web. Η Google, Inc, μια εταιρεία Delaware των οποίων η κύρια έδρα βρίσκεται στο 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Καλιφόρνια), CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένα από τα δεδομένα που αποθηκεύονται για μεταγενέστερη ανάλυσης είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης έχει επισκεφθεί το δικτυακό τόπο, τις ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας χρήστη επίσκεψη, διάρκειας επισκέψεις, σελίδα από την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα, μηχανή αναζήτησης ο χρήστης έχει χρησιμοποιηθεί για να φτάσετε στο δικτυακό τόπο ή έχετε συνδέσει έχετε επιλέξει, τον τόπο κόσμο από τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο χρήστη, κ.λπ. Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από το υπηρεσία που προσφέρει η Google,γι 'αυτό προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου της Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html για περισσότερες πληροφορίες με τη χρήση των cookies και πώς να τις απενεργοποιήσετε (δηλαδή δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή ακρίβεια ιστοσελίδες τρίτων).

 

Google Analytics

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics για να την βοηθήσει να κατανοήσει πώς να εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου και να εντοπίσει πιθανούς τρόπους βελτίωσης. Τα εν λόγω cookies επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας του επισκέπτη – χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο από τον οποίο προήρθε, τις εφαρμογές ή/και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, καθώς και τον χρόνο που αφιερώνει στον Διαδικτυακό Τόπο. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αποθηκεύονται στη συνέχεια από την Google με στόχο τη δημιουργία αναφορών. Τα εν λόγω cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) του επισκέπτη - χρήστη, ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google δύναται να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με στόχο την αξιολόγηση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη - χρήστη, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του Διαδικτυακού Τόπου για την Εταιρεία και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του Διαδικτυακού Τόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) του επισκέπτη - χρήστη με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία κατέχει. Με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ο επισκέπτης – χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των πληροφοριών του από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που υποδεικνύονται παραπάνω.

Ο διαδικτυακός τόπος της Google περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics και αντίγραφο της πολιτικής απορρήτου της Google.

Χειαζόμαστε την άδειά σας για να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα για τον ιστότοπο. Αν συνεχίσετε τη περιήγηση θεωρούμε αποδεκτή τη χρήση των cookies της πολιτικής προστασίας και των όρων και προϋποθέσεων.