X
Please select the airport where you would like to shop
go
Ελληνικά  
Επικοινωνία
x
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Are you over 18?
Do you travel outside the European Union?

Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.dutyfreeshops.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., θυγατρικής του Ομίλου Dufry (εφεξής η «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στον Δήμο Διονύσου Αττικής, Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14565 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η χρήση και πρόσβαση των επισκεπτών - χρηστών στον Διαδικτυακό Τόπο υπόκειται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν, οποτεδήποτε, μονομερώς κατά την κρίση της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.

Από την είσοδο και πλοήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης - χρήσης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης ως εκάστοτε έχουν, τους αποδέχεται και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στον Διαδικτυακό Τόπο.

Ο Διαδικτυακός Τόπος διατίθεται μόνο για προσωπική χρήση των επισκεπτών-χρηστών του για πληροφοριακούς, επικοινωνιακούς και εμπορικούς σκοπούς. Το www.dutyfreeshops.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος που προσφέρει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία και ενημερώνει σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει. 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των κατωτέρω ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληροφοριών, δεδομένων, διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. καθώς και γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του Δικτυακού Τόπου μέσω δικτύου (downloading), η αποστολή σε άλλο χρήστη και η εκτύπωση υλικού που περιλαμβάνεται στον Δικτυακό Τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Διαδικτυακό Τόπο και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία προστατευόμενη από τις κείμενες σχετικές διατάξεις νόμου και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Παρεχόμενες Πληροφορίες από Χρήστη 

Οι προτάσεις και ιδέες που περιέρχονται στην κατοχή της Εταιρείας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με τη συναίνεση του επισκέπτη - χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δε επισκέπτης - χρήστης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες οικειοθελώς παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης ή αποζημίωσης του ως άνω υλικού.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Υπηρεσίες - Διαθεσιμότητα Προϊόντων 

Η Εταιρεία προσπαθεί ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Παρόλα αυτά δεν εγγυάται την αρτιότητα και την πληρότητα τους, ούτε και την απουσία ενδεχομένων λαθών και σφαλμάτων κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο είναι διαρκώς διαθέσιμα σε όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα του δικτύου καταστημάτων της.

Σημειώνεται ότι η περιγραφή και οι φωτογραφίες προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Λειτουργία της Υπηρεσίας Παραγγελίας

Η παραγγελία προϊόντος μέσω του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί παρεχόμενη από την Εταιρεία υπηρεσία προς διευκόλυνση των πελατών της και δεν συνιστά δεσμευτική δικαιοπραξία. Είναι διαθέσιμη σε όλους τους επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η επιβεβαίωση της σχετικής συναλλαγής και η πληρωμή για την αγορά των παραγγελθέντων προϊόντων γίνεται κατά την παραλαβή τους από τα ενδεδειγμένα σημεία παραλαβής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να γίνονται εντός διαστήματος ενός (1) μηνός έως και 24 ωρών πριν από την ημέρα και ώρα της πτήσης αναχώρησης του χρήστη - ενδιαφερόμενου πελάτη. Παραγγελίες οι οποίες δεν γίνονται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει παραγγελία προϊόντων εξ αυτού του λόγου, δύναται να προστεθούν τα προϊόντα αυτά στη Wish List προκειμένου να γίνει παραγγελία τους σε μετέπειτα χρονικό σημείο.  

Μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη - ενδιαφερόμενο πελάτη, θα του αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης λήψης αυτής στο οποίο θα επισημαίνεται και ο σχετικός αριθμός παραγγελίας στον οποίο παρακαλούνται οι χρήστες - ενδιαφερόμενοι πελάτες να αναφέρονται στο πλαίσιο οποιασδήποτε σχετικής επικοινωνίας με την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης της σχετικής παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας, ούτε σύναψη σχετικής σύμβασης από την Εταιρεία.

Εντός επτά (7) ημερών από την αποστολή του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας από την Εταιρεία, θα αποστέλλεται στον χρήστη - ενδιαφερόμενο πελάτη ένα δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με το οποίο η Εταιρεία θα τον ενημερώνει εάν τα προϊόντα της παραγγελίας του είναι διαθέσιμα ή όχι και εάν έχουν κρατηθεί για αυτόν. Στο εν λόγω δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα (email)  θα προσδιορίζεται και η ημερομηνία από την οποία θα δύναται ο χρήστης - ενδιαφερόμενος πελάτης να παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα καθώς και το σημείο παραλαβής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο οποίο θα βρίσκονται κρατημένα.

Οι χρήστες - ενδιαφερόμενοι πελάτες παρακαλούνται να βεβαιώνονται ότι έχουν συμπληρώσει σωστά και ολοκληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία πριν την υποβολή του αιτήματος παραγγελίας. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ζητούνται και κάποια στοιχεία σχετικά με την πτήση αναχώρησης του χρήστη - ενδιαφερόμενου πελάτη, όπως ο αριθμός πτήσης και ο τελικός προορισμός. Οι χρήστες - ενδιαφερόμενοι πελάτες παρακαλούνται να βεβαιώνονται ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιοριστεί η ημέρα και ώρα της παραλαβής των προϊόντων. Εάν ο χρήστης - ενδιαφερόμενος πελάτης διαπιστώσει ότι έχει υποβάλει εσφαλμένα στοιχεία ή επιθυμεί να τροποποιήσει την παραγγελία του πριν από την αποστολή του δεύτερου ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) σχετικά με την διαθεσιμότητα και την κράτηση των προϊόντων, μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό του στον Διαδικτυακό Τόπο και να προβεί στην σχετική αλλαγή. Αλλαγή της παραγγελίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη λήψη του ως άνω δεύτερου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) της Εταιρείας. Εάν ο χρήστης - ενδιαφερόμενος πελάτης έχει ήδη λάβει το σχετικό δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Εταιρείας θα πρέπει να ακυρώσει την παραγγελία του και να πραγματοποιήσει μία καινούργια, άλλως να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας το συντομότερο δυνατό.   

Κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) τα οποία αποστέλλει η Εταιρεία στον ενδιαφερόμενο πελάτη – χρήστη σχετικά με την παραγγελία του δεν αποτελούν δεσμευτική σύμβαση αγοράς/πώλησης. Η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας συνάπτεται με την πληρωμή και παραλαβή των προϊόντων από το σχετικό σημείο παραλαβής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οπότε και μεταβιβάζεται η κυριότητα επί των παραγγελθέντων προϊόντων.

Ο χρήστης - ενδιαφερόμενος πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει συνολικά ή εν μέρει την παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, οπότε και θα προσπαθήσει να ενημερώσει τον χρήστη - ενδιαφερόμενο πελάτη εγκαίρως.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων στα καταστήματα της Εταιρείας αλλά και η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να υφίστανται περιορισμοί σχετικά με την ποσότητα των προϊόντων για τα οποία μπορεί να γίνει παραγγελία, γεγονός που θα επισημαίνεται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Κατά την έλευση του χρήστη - ενδιαφερόμενου πελάτη προς παραλαβή των προϊόντων στο ενδεδειγμένο σημείο παραλαβής, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα συγκεκριμένων παραγγελθέντων προϊόντων ή να ακυρώσει την παραγγελία αν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραλαβής. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα ή δεν δύναται να αγορασθούν κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί για την παραλαβή τους.

Η παραγγελία θα ακυρώνεται και τα προϊόντα θα επιστρέφονται στο κατάστημα προς πώληση στο κοινό αν δεν γίνει παραλαβή τους εντός 24 ωρών από την ημερομηνία που προβλέπεται στην δεύτερο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Εταιρείας σχετικά με την εκάστοτε παραγγελία.

Περιορισμοί επί Προϊόντων

Σχετικά με την πώληση κάποιων από τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η Εταιρεία, όπως για παράδειγμα τα αλκοολούχα, μπορεί να υφίστανται περιορισμοί που αφορούν την ηλικία του αγοραστή και για τον λόγο αυτό ο χρήστης – ενδιαφερόμενος πελάτης θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι πληροί τα ηλικιακά κριτήρια κατά την παραγγελία τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Κατά την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων μπορεί να ζητηθεί απόδειξη της ηλικίας του αγοραστή.

Κάθε πώληση προϊόντων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προκειμένου να γίνει πώληση, πληρωμή και παραλαβή των παραγγελθέντων προϊόντων θα πρέπει να παρουσιαστεί έγκυρη κάρτα επιβίβασης, άλλως η παραγγελία θα ακυρώνεται και δεν θα υφίσταται δυνατότητα αγοράς των προϊόντων. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να πωλήσει προϊόντα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα προς αγορά στον προορισμό που αναγράφεται στην κάρτα επιβίβασης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος πελάτης – χρήστης δεν κατορθώσει να περάσει από την ασφάλεια αεροδρομίου στον χώρο αναχωρήσεων η Εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει την παραγγελία και επομένως αυτή θα ακυρώνεται. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία δεν δύναται να παραδώσει τα προϊόντα εκτός του χώρου αναχωρήσεων του αεροδρομίου και τα προϊόντα μπορούν επομένως να παραληφθούν μόνο στα ενδεδειγμένα σημεία παραλαβής 

Τιμές Προϊόντων

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της οποτεδήποτε, παρόλα ταύτα, με εξαίρεση την κατωτέρω περίπτωση αναγραφής εσφαλμένης τιμής, οι αλλαγές των τιμών δεν θα επηρεάζουν και δεν θα εφαρμόζονται σε παραγγελίες οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί με δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον Διαδικτυακό Τόπο να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Δεδομένου του μεγάλου όγκου των προϊόντων και παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας, υπάρχει η περίπτωση να αναγράφεται εσφαλμένη τιμή για κάποια προϊόντα στον Διαδικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εντοπίσει σφάλμα στην τιμή προϊόντων των οποίων έχει γίνει παραγγελία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη - ενδιαφερόμενο πελάτη εγγράφως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει παράσχει και να του προσφέρει την επιλογή να διατηρήσει την παραγγελία των εν λόγω προϊόντων στην σωστή τιμή τους ή να την ακυρώσει. Δεν θα γίνει κράτηση των προϊόντων μέχρι να υπάρξει σχετική επιβεβαίωση από τον χρήστη - ενδιαφερόμενο πελάτη. Αν η Εταιρεία δεν κατορθώσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη - ενδιαφερόμενο πελάτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνία που έχει παράσχει, η Εταιρεία θα θεωρήσει την παραγγελία ακυρωθείσα και θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως. Σε περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή προϊόντος είναι προφανές και ευκόλως αντιληπτό, η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να παράσχει το εν λόγω προϊόν στην λανθασμένη (μικρότερη) τιμή ακόμη και αν το εν λόγω σφάλμα στην αναγραφή της τιμής δεν έχει εντοπιστεί από την Εταιρεία μέχρι και την έλευση του χρήστη – ενδιαφερόμενου πελάτη στο ενδεδειγμένο σημείο παραλαβής προς αγορά και παραλαβή των παραγγελθέντων από αυτόν προϊόντων.

Η υπηρεσία προ-παραγγελίας εξασφαλίζει στον χρήστη – ενδιαφερόμενο πελάτη την καλύτερη δυνατή τιμή αγοράς των προϊόντων της Εταιρείας. Αν κατά την ημέρα παραλαβής των προ-παραγγελθέντων προϊόντων υπάρχει ειδική προωθητική προσφορά ή έκπτωση για ένα ή κάποια από αυτά στο κατάστημα της Εταιρείας, ο χρήστης – ενδιαφερόμενος πελάτης θα χρεωθεί για την αγορά τους την μικρότερη τιμή ανάμεσα σε αυτή που αναγράφεται στο δεύτερο email περί επιβεβαίωσης της προ-παραγγελίας και αυτή της προωθητική προσφοράς ή έκπτωσης στο κατάστημα. Αυτό ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν προ-παραγγελθεί.

Πληρωμή Προϊόντων Προ-παραγγελίας

Ο χρήστης - ενδιαφερόμενος πελάτης δεν έχει καμία υποχρέωση να αγοράσει τα προϊόντα τα οποία έχει προ-παραγγείλει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή. Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει προϊόντα τα οποία έχει παραγγείλει με άλλα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα στο κατάστημα της Εταιρείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Οι τιμές των τελευταίων αυτών προϊόντων θα είναι αυτές με τις οποίες διατίθενται στο κατάστημα τη δεδομένη στιγμή. Ο χρήστης - ενδιαφερόμενος πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω του λογαριασμού του στον Διαδικτυακό Τόπο πριν από την ημερομηνία αναχώρησής του ή να ενημερώσει σχετικά ένα μέλος του προσωπικού της Εταιρείας στο σημείο παραλαβής.    

Η Εταιρεία δέχεται πληρωμή με διάφορα νομίσματα. Αν ο ενδιαφερόμενος πελάτης – χρήστης επιθυμεί να πληρώσει με νόμιμα διαφορετικό του Ευρώ (€) θα εφαρμοστεί η τιμή μετατροπής συναλλάγματος που καθορίζεται από την Εταιρεία κατά την ημερομηνία πώλησης και παράδοσης των προϊόντων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που γίνει πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ο εκδότης της κάρτας μπορεί να χρεώσει προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος. Οι τιμές συναλλάγματος που αναφέρονται στον Διαδικτυακό Τόπο είναι ενδεικτικές και ως εκ τούτου μπορεί να διαφέρουν από την τιμή που θα εφαρμοστεί στο κατάστημα σύμφωνα με τους όρους πώλησης της Εταιρείας.   

Αλλαγές και Επιστροφές Προϊόντων

H Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επιστρέψουν το προϊόν που αγόρασαν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, παραδίδοντάς το στην αρχική κατάσταση και συσκευασία του και προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Το επιστρεφόμενο προιόν πρέπει να μην έχει φθαρεί, αλλοιωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή πλυθεί και να φέρει όλες τις αρχικές ετικέτες. Αλλαγή προιόντος μπορεί να γίνει μόνο με προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, στην οποία περίπτωση καταβάλλεται από τον πελάτη η διαφορά στην τιμή.Τα προιόντα καπνού και τα οινοπνευματώδη δεν επιστρέφονται.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή, αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε τυχόν ελαττωματικό προϊόν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι άθικτο (έχει όλα τα εξαρτήματά του, ετικέτες και την αρχική του συσκευασία), προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Στις περιπτώσεις που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας. 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια, αλλά μόνο για άμεση θετική ζημία η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαριά αμέλειά της. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω: 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και ότι τα δεδομένα που καταχωρούνται στον Διαδικτυακό Τόπο είναι ασφαλή, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα ή ότι ο Διαδικτυακός Τόπος ή ο διακομιστής του δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και/ή την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού  (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, υποκλοπές, προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως απώλεια δεδομένων κλπ.).

Οποιαδήποτε τυχόν αναφορά ή και σύνδεσμος (link) σε άλλη διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται για την διευκόλυνση των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου  και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις τοποθεσίες αυτές, ούτε για την παρεχόμενη από αυτές προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών - χρηστών.

Η Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που τυχόν παρουσιάζονται ή προβάλλονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή μπορεί να προκύψει με αυτούς.

Ευθύνη Επισκέπτη - Χρήστη

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο επισκέπτης - χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου για:

  1. 1 - αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
  2. 2 - αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, ανηλικότητας κλπ.,
  3. 3 - αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. 4 - αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
  5. 5 - αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. 6 -παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή διατάξεων,
  7. 7 -παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. 8 -συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης – χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία τα οποία υποβάλλει στον Διαδικτυακό Τόπο είναι πλήρη, ορθά και ακριβή και ότι η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω πέραν των τυχών ποινικών ή αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. 

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και γενικότερα τον λογαριασμό τους και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης  οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς προκύψει από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Γενικοί Όροι

Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα ή ακυρωσία των λοιπών.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από κάθε επισκέπτη-χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως παροχή συμβουλής, παραίνεσης ή ως άμεση ή έμμεση προτροπή των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του συνόλου των όρων χρήσης που αναφέρονται στο παρόν οι χρήστες καλούνται να απέχουν από την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Χειαζόμαστε την άδειά σας για να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα για τον ιστότοπο. Αν συνεχίσετε τη περιήγηση θεωρούμε αποδεκτή τη χρήση των cookies της πολιτικής προστασίας και των όρων και προϋποθέσεων.